zatrzymać


zatrzymać
Nie ma na kim, na czym oka zatrzymać zob. oko 33.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zatrzymać — dk I, zatrzymaćam, zatrzymaćasz, zatrzymaćają, zatrzymaćaj, zatrzymaćał, zatrzymaćany zatrzymywać ndk VIIIa, zatrzymaćmuję, zatrzymaćmujesz, zatrzymaćmuj, zatrzymaćywał, zatrzymaćywany 1. «powściągnąć kogoś, coś w biegu, w ruchu, uniemożliwić… …   Słownik języka polskiego

  • zatrzymać (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zatrzymywać (się) {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}czas stanął [zatrzymał się] (w miejscu) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrzymać się — Czas zatrzymał się w miejscu zob. czas 7. (Gdzieś) czas się zatrzymał zob. czas 10. Ktoś zatrzymał się jak wryty zob. wryć. Zatrzymać się w pół drogi zob. droga 34 …   Słownik frazeologiczny

  • zatrzymywać się – zatrzymać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przestawać się poruszać (iść, biec, jechać, toczyć się, przesuwać itp.) w jakimś kierunku; stawać w miejscu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Autobus zatrzymał się na przystanku. Zatrzymać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stanąć [zatrzymać się] jak wryty — {{/stl 13}}{{stl 7}} stanąć, zatrzymać się nagle ze zdziwienia, strachu, zdumienia na widok czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przerażony widokiem stanął jak wryty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrzymywać (się) – zatrzymać (się) w pół drogi — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie doprowadzić zaczętej pracy do końca; wstrzymywać ją w zaawansowanej postaci : {{/stl 7}}{{stl 10}}Śmierć profesora zatrzymała w pół drogi prace nad nową szczepionką. Chciał osiągnąć sukces, ale zatrzymał się w pół drogi.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrzymywać — → zatrzymać …   Słownik języka polskiego

  • zatrzymywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zatrzymywaćmuję, zatrzymywaćmuje, zatrzymywaćany {{/stl 8}}– zatrzymać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, zatrzymywaćam, zatrzymywaća, zatrzymywaćają, zatrzymywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • osadzić — dk VIa, osadzićdzę, osadzićdzisz, osadź, osadzićdził, osadzićony osadzać ndk I, osadzićam, osadzićasz, osadzićają, osadzićaj, osadzićał, osadzićany 1. «osiedlić kogoś gdzieś; ulokować, umieścić» Kilkaset rodzin osadzono na nowych terenach. ∆… …   Słownik języka polskiego